Zawieszenie zajęć - listopad

Zawieszenie zajęć - listopad

UWAGA

Od soboty 7 listopada do 29 listopada, zawieszamy indywidualne zajęcia stacjonarne w Dębińskim Centrum Kultury.

Cały czas, do odwołania, zawieszone zostają zajęcia grupowe i próby zespołów działających pod auspicjami DCK.

Ograniczenia naszej działalności wynikają bezpośrednio z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, wytycznych sanitarnych i stosowanych obostrzeń w sektorze kultury.

Jednocześnie przechodzimy do realizacji części indywidualnych zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.

Dla chętnych, stwarzamy możliwość realizacji zajęć wokalnych z naszymi instruktorkami, z Panią Sylwią Pasek (od 10 listopada) oraz z Panią Zuzanną Kuliszewską (od 16 listopada).

O formie realizacji tych zajęć, będziemy informować zainteresowane osoby.

Jednocześnie informujemy, że część zaplanowanych działań w najbliższym czasie odbędzie się w formie online. To ważne, aby w tym bardzo trudnym okresie, kultura była nośnikiem dobra, piękna i ważnych wartości.

Dbajmy o siebie w tym trudnym czasie. Wierzymy, że te niełatwe, zarówno dla Państwa, jak i także dla nas, ograniczenia, sprawią, że sytuacja epidemiczna pozwoli po stosownym czasie, na ponowne pełne otwarcie naszej placówki.