Wokal


Zajęcia wokalne przeznaczone są dla osób pragnących rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu, mających dobry słuch muzyczny i głos.
 

Cele indywidualnych zajęć wokalnych:
● kształtowanie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji,
● doskonalenie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej,
● nauka panowania nad stresem i negatywnymi emocjami,
● systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń emisyjnych,
● kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych,
● wdrażanie uczestników do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu.
 

Zajęcia proawdzone są w systemie indywidualnym. Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczestnika, jego wieku, talentu oraz zamiłowań muzycznych. Nabór na zajęcia wokalne prowadzony jest we wrześniu. Możliwość zapisu zainteresowanych w kolejnych miesiącach uzależniona jest ilości dostępnych miejsc. Zajęcia odbywają się w miesiącach nauki szkolnej od września do czerwca włącznie. W tygodniu realizowana jest jedna lekcja 45 min.
 

Aby móc uczestniczyć w zajęciach niezbędne jest:
- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury pokój nr 23 (osobiście lub pod numerem tel. 14/66 58 661)
- wypełnienie karty uczestnictwa,
- uregulowanie opłaty za zajęcia.

KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ