Angielski dla dzieci


Przez zabawę odkrywamy nasze talenty!

Dębińskie Centrum Kultury zaprasza przedszkolaków, uczniów klas „0” oraz klas I-III szkół podstawowych do skorzystania z oferty zajęć muzyczno – językowych (język angielski dla dzieci).

Dzięki wykorzystaniu form zabawowych, muzycznych oraz łatwo wpadających w ucho piosenkom dzieci dużo szybciej i skuteczniej przyswajają sobie liczne zwroty oraz słowa w języku obcym. W atmosferze wspólnej zabawy i relaksu bardzo szybko zapamiętują przekazywane treści, a co najważniejsze w nauczaniu języka nie boją się mówić i nazywać otaczające je przedmioty czy zjawiska.

 

 

Cele zajęć:
- poznanie prostych słów i zwrotów  w języku angielskim,
- "osłuchanie się z językiem"
- wspomaganie rozwoju komunikacji dziecka
-wszechstronny rozwój

 

 

 Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2018/2019
- Gr.1 (dzieci do lat 7) zajęcia realizowane we środy w godz. 16:30 - 17:15
- Gr.2 (dzieci od 8 lat) zajęcia realizowane we środy w godz. 17:20 - 18:05
 

Aby móc uczestniczyć w zajęciach muzyczno-językowych niezbędne jest:
- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury pokój nr 23 
  (osobiście lub pod numerem tel. 14/66 58 661)
- wypełnienie karty uczestnictwa
- uregulowanie opłaty za zajęcia


KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ