Zajęcia chóru


Dębińskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież, a także dorosłych
do skorzystania z zajęć chóru.

Zajęcia chóru rozwijają indywidualizm, jak i współpracę z innymi,
a także mają wiele pozytywnych aspektów, m.in.:

- kształtowanie poprawnego oddechu, ćwiczenia przepony,
- stopniowe rozszerzanie skali głosu,
- rozwój umiejętności operowania aparatem głosowym,
- kształcenie słuchu,
- ćwiczenia dykcji,
- systematyczne doskonalenie głosu,
- stosowanie zmian dynamiki, tempa,
- kształcenie umiejętności śpiewu wielogłosowego,
- nauka piosenek i pieśni, 
- pokonywanie własnych barier, oraz oswajanie ze sceną.


Harmonogram zajęć chóru w roku 2019/2020

 


Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury pokój nr 23 (osobiście lub pod numerem tel. 14/66 58 661)
- wypełnienie karty uczestnictwa
- uiszczenie opłaty miesięcznej za zajęcia

KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ