Zagłosuj na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego 2019!

Zagłosuj na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego 2019!

Zagłosuj na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego 2019!

Zapraszamy do głosowania na inicjatywę gminy Dębno pn.: „Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności” zgłoszoną do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury - Łukasza Przybyło. Projekt ma na celu zakup sceny, która będzie wykorzystywana podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym, patriotycznym, folklorystycznym, sportowym i turystycznym na terenie subregionu Tarnowskiego.

Głosowanie w IV edycji BO Małopolska rozpoczęło się 9 września i potrwa do końca miesiąca. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga - nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

Zadanie zgłoszone z gminy Dębno do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego to „Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności ” – subregion Tarnowski (kod: TAR30)

Głosować można:
▪️ za pośrednictwem Internetu, przez panel do głosowania dostępny na stronie internetowej BO Małopolska:
https://www.bo.malopolska.pl/index.php/lista-zadan.
▪️ poprzez wypełnienie i wrzucenie papierowego formularza do jednej z 26 stacjonarnych urn, najbliższe lokalizacje punktów: Urząd Miasta i Gminy Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51; Agenda zamiejscowa UMWM, Tarnów, al. Solidarności 5-9; Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31.
▪️korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

Więcej informacji na temat IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można znaleźć na stronie internetowej BO oraz portalu Facebook.