XXXIX Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce- Zdroju

XXXIX Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce- Zdroju

Zespół Pieśni i Tańca „Mali Łoniowiacy” po raz pierwszy reprezentował gminę Dębno i powiat brzeski na XXXIX Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce – Zdroju. Podczas dwóch dni trwania przeglądu - w sobotę – 13 czerwca i w niedzielę – 14 czerwca, na scenie Amfiteatru Miejskiego zaprezentowało się czternaście dziecięcych zespołów regionalnych. Zespoły prezentowały się w formie autentyczno - tradycyjnej, uwzględniającej oryginalne cechy swojego regionu, a szczególnie dziecięcego regionu. Głównym celem festiwalu organizowanym od 1975 roku jest to, aby młodemu pokoleniu przekazać rodzime tradycje, uczyć szacunku do własnych korzeni, propagować ludowy taniec, śpiew, strój i obyczaje. Ochrona najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego z terenu Karpat. Festiwal nie jest konkursem lecz przeglądem. Do udziału w festiwalu organizatorzy zapraszają dziecięce zespoły w wieku od 6 do 13 lat z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Zespoły biorące udział w festiwalu zobowiązane są do zaprezentowania 20-30 minutowego programu opartego w całości na autentycznym folklorze swojego regionu.
Organizatorzy festiwalu powołują Komisją Artystyczną, której zadaniem jest ocena zespołów według następujących kryteriów:
- tradycyjny taniec i choreotechnika ludowa
-śpiew ludowy i sposób muzykowania
-strój ludowy
-gwara
-gry i zabawy dziecięce
-dostosowanie programu do właściwości wieku dziecięcego
-kompozycja programu.
W tym roku występy zespołów komisja oceniała w składzie: Aleksandra Szurmiak–Bogucka – etnomuzykolog, Wiesława Hazuka – choreograf, Małgorzata Kiereś – etnograf i Benedykt Kafel – etnograf.  Festiwal  cieszy się ogromnym prestiżem i zainteresowaniem dziecięcych grup folklorystycznych z terenu Karpat. 
 „Mali Łoniowiay” prowadzeni przez choreografa – panią Marię Dudek wystąpili w 50 – cio osobowym składzie z programem „Mietełecka Ujka”. Duży wysiłek włożony w przygotowanie programu merytorycznie odpowiadający założeniom regulaminu, prezentował wiele zabaw, tańców i muzyki naszego regionu. W rolę Ujka wcielił się pan Andrzej Matura – mieszkaniec Łoniowej. Zespołowi towarzyszyła kapela Dębińskiego Centrum Kultury: Tomasz Pabian, Piotr Malisz, Tomasz Cudejko, Bogusław Wójcik, Henryk Wróbel. 
Podczas oceny i omówień programów, jury pogratulowało debiutu zespołowi oraz wykorzystania typowego repertuaru tanecznego w regionie: hop-walca i warszawianki.