XVIII Gminne Spotkania Teatralne w Niedźwiedzy - 2017

XVIII Gminne Spotkania Teatralne w Niedźwiedzy - 2017

06.04.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Dudka w Niedźwiedzy odbyły się po raz XVIII Gminne Spotkania Teatralne, w których udział wzięły cztery grupy teatralne z gminy Dębno:
- z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Maszkienic ze spektaklem „Brzydkie Kaczątko”,
- z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej z przedstawieniem „Szarlotka z herbatą”,
- z Zespołu Szkół w Sufczynie ze sztuką „Nasze podwórko”,
- oraz z PSP w Niedźwiedzy z inscenizacją „Król Ciapciak”.
Dyrektor szkoły – Beata Baka bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych gości: Wójta Gminy Dębno – Wiesława Kozłowskiego, dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury – Włodziemierza Gurgula, grupy teatralne, opiekunów, jury, nauczycieli, rodziców i uczniów. Przedstawienia podejmowały różną, ale jakże aktualną tematykę odrzucenia, a nawet nienawiści, z którym często się dzieci nie tylko w szkole spotykają, absurdu w rozmowach na „ważne” tematy, relacji między dziećmi i dorosłymi, jak również przemianę głównego bohatera dla dobra własnego i innych. Wyobraźnię małych aktorów, piękno wypowiadanych słów, interpretację tekstu, wczucie się w rolę, ruch sceniczny, rytm, muzykę, scenografię, rekwizyty, kostiumy i inne teatralne środki wyrazu oceniało jury w składzie:
- Wojciech Sukiennik – aktor
- Aniela Pabijan – nauczyciel,
- Władysława Zych – nauczyciel,
- Anna Palej –nauczyciel,
- Danuta Łazarz – bibliotekarka

Jury przyznało następujące miejsca dla poszczególnych grup teatralnych:
- I miejsce za spektakl „Brzydkie Kaczątko”.
- II miejsce za przedstawienie „Król Ciapciak”
- III miejsce za sztuki: „Nasze podwórko” i „Szarlotka z herbata”

Statuetkę najlepszego aktora otrzymała Weronika Bodura z Sufczyna.

Nagrodą dla wszystkich dzieci biorących udział w przedstawieniach ufundował dyrektor DCK - W. Gurgul a jest nią wyjazd do teatru im. L. Solskiego w Tarnowie na sztukę „Gdzie jest babcia?”
Następnie aktor Wojciech Sukiennik przedstawił dzieciom świat filmu „od kuchni”, uzmysławiając im różnice między światem rzeczywistym a fikcyjnym światem filmowym, zapoznając z filmowymi środkami wyrazu, pracą w filmie i przy reklamie.

Smaczny poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowała Rada Rodziców działająca przy PSP w NIedźwiedzy. Na koniec dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła ponownie za rok.
 

GALERIA