XVII edycja konkursu "Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości"

XVII edycja konkursu "Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości"

Podsumowanie XVII edycji konkursu „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości”

4 grudnia w PSP w Łoniowej odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego "Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości" organizowanego przez Szkołę Podstawową w Łoniowej oraz Dębińskie Centrum Kultury.

Mottem tegorocznego spotkania były słowa piosenki: „Tu wszędzie jest moja ojczyzna...”. Dla organizatorów ważne jest rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi naszego regionu oraz popularyzowanie ich m.in. poprzez twórczość dziecięcą. Małą ojczyznę, rodzinne miejscowości jako miejsca najważniejsze i najbliższe każdemu dziecku można przedstawiać na wiele sposobów, stąd też konkurs od lat cieszy się dużym powodzeniem. Prace zgłoszone w tegorocznej edycji były bardzo różnorodne, a jury pod przewodnictwem pani Jolanty Kocury - Januś miało trudny wybór.
W kategorii klas I-III zostały nagrodzone prace: Patrycji Kapusty i Zuzanny Osak z Jaworska oraz Oliwii Dudek z Niedźwiedzy. W kategorii klas IV-VI laureatami konkursu zostali: Jakub Kapusta, Gabriela Chmielowiec z Dębna i Kamil Kędzior z Łoniowej. Ponadto wyróżniono pracę Adriana Ciemięgi z Dębna.
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury.

GALERIA