XIX Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych - Łysa Góra 2019

XIX Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych - Łysa Góra 2019

Dnia 10 stycznia 2019 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łysej Górze odbył się po raz dziewiętnasty Gminny Konkurs Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych ’Łysa Góra 2019.
W konkursie wzięło udział 42 osoby, które zostały wyłonione z placówek oświatowych z terenu Gminy Dębno.

PROTOKÓŁ

GALERIA