XII Świętojańska Noc Muzealna na zamku w Dębnie

XII Świętojańska Noc Muzealna na zamku w Dębnie

XII Świętojańska Noc Muzealna na zamku w Dębnie przyciągnęła i tym razem sporą grupę chcących uczestniczyć w zdarzeniach przygotowanych na tą niezwykłą i magiczną noc.
Już o godz.17.00 na zamkowym dziedzińcu była liczna grupa oczekujących na wernisaż wystawy p. Aliny Zachariasz- Kuciakowskiej z Gorlic.
Autorka wystawy Alina Zachariasz – Kuciakowska pochodzi z Gorlic. Tam też mieszka, pracuje i tworzy. Wcześniej ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, a także podyplomowe studia z wiedzy o kulturze. Jest autorką ponad 30 wystaw indywidualnych
Uczestniczyła też w wielu wystawach zbiorowych m.in.:
- Międzynarodowym Triennale Sztuki Przeciw Wojnie w Lublinie
- Kerst In Oost Europa w Holandii
- Quadrienale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie
- Triennale Plastyki – Sacrum w Częstochowie
- Triennale Autoportretu w Radomiu
- Międzynarodowej Wystawie Małej Formy w Pizie
- Międzynarodowym Biennale Małej Formy w Ankarze. 
Te krótkie informacje o Autorce przedstawiła Krystyna Gurgul-kierownik Muzeum zamek w Dębnie, która otwierała wystawę. Po wernisażu odbył się krótki koncert gitarowy – „Muzyka Dworów Europejskich” w wykonaniu Daniela Dwornika – muzyka, gitarzysty, pedagoga – logopedy. Jest on absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Tarnowie, jako stypendysta programu ERAZMUS przebywał na studiach w Portugalii. Jest  też absolwentem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, studiował w klasie gitary. Koncertował w kraju i za granicą (Niemcy, Portugalia, Włochy, Węgry). Uczestniczył w koncertach charytatywnych na rzecz fundacji Via Spei w Tarnowie. . Obecnie jest nauczycielem gitary w Szkole Muzycznej I Stopnia w Domosławicach. Po koncercie miejsce na scenie zajął  p. Stanisław Piotrowicz który snuł opowieści o polskim sokolnictwie.  Pan Stanisław jest znanym w Bochni popularyzatorem wiedzy myśliwskiej, autorem licznych artykułów publikowanych na łamach „Łowca Polskiego”,  „Braci Łowieckiej” i lokalnej Kroniki Bocheńskiej, gdzie od wielu lat prowadzi swoją stałą rubrykę. Myślistwo to jego wielka pasja. Zgromadził na ten temat wielki księgozbiór i potrafi o nim ciekawie opowiadać. Jako zapalony myśliwy, należy do Koła Łowieckiego „Żubr” w Niepołomicach . Jest również aktywnym członkiem Związku Kynologicznego w Polsce Oddział Kraków (prowadzi hodowlę psów myśliwskich „Bocheńskie Hultaje”). Przez cały czas na zamkowym dziedzińcu prowadzone były przez p. Katarzynę Pacewicz-Pyrek warsztaty wicia wianków, które następnie  poddane zostały ocenie przez  powołaną w tym celu komisję. Przyznano aż 6 nagród i wyróżnień.
Kolejnym punktem tego wieczoru były  artystyczne prezentacje kostiumów w aranżacji Krystyny Gurgul.  Licznie przybyli goście udali się do Sali Koncertowej specjalnie przygotowanej  do tego pokazu. Zamkowy dziedziniec na chwilę całkowicie opustoszał, gdyż wszyscy z wielkim zainteresowaniem  przyglądali się pokazowi i  szczegółowo dokumentowali to wydarzenie. W blasku reflektorów i fleszy oraz gromkich oklasków  modelki i ich partnerzy czuli się znakomicie. 
Na zakończenie tego niezwykłego wieczoru przygotowany  został spektakl „Sen Nocy Letniej” wg W. Szekspira i Juliusza Słowackiego, w wykonaniu aktorów tarnowskiego teatru „Od Mowy”, w reżyserii Andrzeja Prokopa- scenografa, reżysera, uprawiającego także rysunek i malarstwo. Jest on absolwentem Architektury Politechniki Krakowskiej i Podyplomowego Studium  Scenografii na  ASP w Krakowie. Twórcą ok. 35 scenografii. 
Mimo późnych godzin nocnych nikt nie chciał opuszczać zamkowego dziedzińca, nikt nie czuł się senny ani znużony – czuwał nad tym księżyc w pełni. Nikt nie odczuwał też  głodu, gdyż dbały o to urocze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny z Dębna” oraz Restauracja Mamma Mia w Dębnie, zaś wieloraką  strawę duchową zapewnili wszystkim organizatorzy – Muzeum zamek w Dębnie oraz Dębińskie Centrum Kultury.

GALERIA