XII Gminny Konkursu Plastyczny "Malowanie jest łatwe"

XII Gminny Konkursu Plastyczny "Malowanie jest łatwe"

XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe”
pod hasłem „ Józef Piłsudski w oczach dzieci”

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

 Józef Piłsudski


W związku ze 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego sejm ustanowił rok 2017 rokiem marszałka - jak zaznaczono w uchwale - „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”. Dlatego 23 maja 2017r. w Publicznej  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich odbył się XII Gminny Konkursu Plastyczny „Malowanie jest łatwe” poświęcony temu wielkiemu wodzowi. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.   
W konkursie wzięło udział 25 uczestników z 7 szkół. Chociaż temat był trudny, rezultaty okazały się zaskakujące. Prace przedstawiały wysoki poziom artystyczny.
Jury składające się z plastyków (mgr Krystyna Gurgul, mgr Joanna Maderska) oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych. Po wnikliwej analizie, z niemałym trudem wyłoniono laureatów.
W kategorii klas I-III:
I miejsce: Wiktor Wolnik – Biadoliny Szlacheckie      
II miejsce: Julia Gajda – Wola Dębińska

Wyróżnienia:
Oliwia Roman – Łysa Góra
Maria Babiarska – Biadoliny Szlacheckie
Antoni Mól – Sufczyn

W  kategorii klas  IV-VI:
I miejsce: Milena Styrna – Porąbka Uszewska
                Weronika Bodura – Sufczyn
II miejsce: Szymon Ogar – Porąbka Uszewska 

Wyróżnienia:
Natalia Bączek– Łysa Góra 
Radosław Curyło –Maszkienice
Weronika Płaneta – Wola Dębińska

Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy Dębno, Dębińskie Centrum Kultury i Starostę Powiatu Brzeskiego.

GALERIA