Wyniki Gry Literackiej "BALLADYNA"

Wyniki Gry Literackiej "BALLADYNA"

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Gry Literackiej pt. "BALLADYNA" zorganizowanej z okazji Narodowego Czytania 2020 w Gminie Dębno.
Gratulujemy zwycięzcy - Pani Elżbiecie Kukli doskonałej wiedzy.
Nagrodą są upominki książkowe ufundowane przez Urząd Gminy Dębno i Dębińskie Centrum Kultury.