Wernisaż wystawy poplenerowej "Dębno - 2016"

Wernisaż wystawy poplenerowej "Dębno - 2016"

19 maja w Dębińskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej „Dębno – 2016” poprzedzony koncertem gitarowym w wykonaniu Daniela Dwornika –nauczyciela muzyki w szkole Muzycznej I Stopnia w Domosławicach. Na wystawie zostało zaprezentowanych 65 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych podczas trwającego przez trzy dni IX Integracyjnego Pleneru Malarskiego.
Tegorocznemu Plenerowi towarzyszyła piękna słoneczna pogoda, która sprawiła, że prace też były słoneczne, jasne i barwne. Po zakończeniu Pleneru prace oceniała komisja aż w czterech kategoriach:
I KATEGORIA – Warsztaty Terapii Zajęciowej
II KATEGORIA – Liceum Plastyczne
III KATEGORIA – Szkoły Gimnazjalne
IV KATEGORIA – Szkoły Podstawowe


Komisja jury w składzie:
1.    Krystyna Gurgul – Kierownik Muzeum zamek w Dębnie
2.    Włodzimierz Gurgul – Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi
3.    Katarzyna Lasko – plastyk, dokumentalista, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
4.    Janusz Tarchała – plastyk, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
5.    Andrzej Prokop – plastyk, Muzeum zamek w Dębnie
6.    Jolanta Januś-Koczwara – historyk sztuki, Muzeum Zamek w Dębnie


Przyznała nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

I miejsce – Paweł Marek, WTZ , Brzesko, praca pt.”Ptaki”
II miejsce -  Agata Ćwioro, WTZ w Brzesku,  „ Daleko z betonu świat”
III miejsce – Katarzyna Krzyżak, WTZ w Tarnowie

WYRÓŻNIENIE specjalne otrzymuje AGNIESZKA KURAL z WTZ w Brzesku za pracę Pt.” Zasuszone Wspomnienia”, którą dodatkowo wzbogaca piękny, liryczny wiersz,
oraz Mariola Macheta z WTZ w Tarnowie


W KATEGORII LICEUM PLASTYCZNE

I miejsce – WIKTORIA KRUK 
II miejsce – Anna Karwala oraz ex aequo Mateusz Kasperski
III miejsce – Anita Gurga

WYRÓŻNIENIE otrzymują: Izabella Kusek i Barbara Wójcik

W KATEGORII  SZKOŁY GIMNAZJALNE

I miejsce ex aequo – Milena Kierepka, Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej,
                                 oraz Anita Rajczyk, Gimnazjum w Sufczynie

II miejsce ex aequo – Paulina Mytnik, Gimnazjum w Łysej Górze oraz
                                   Gabriela Szydłowska, Gimnazjum w Łysej Górze

III miejsce – ex aequo – Weronika Witek, Gimnazjum w Sufczynie oraz
                                       Kacper Jeleń, Gimnazjum w Sufczynie

W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Marcelina Pabian, Sz. P. w Porąbce Uszewskiej 

II miejsce ex aequo – Ewelina Pałucka, Sz. P. w Porąbce Uszewskiej oraz
                                    Paweł Zych, Sz. P. w Maszkienicach


III miejsce ex aequo – Milena Styrna, Sz.P. w Porąbce Uszewskiej oraz
                                     Radosław Curyło, Sz. P. w Maszkienicach

Wyróżnienia otrzymują: Kinga Piętka z Maszkienic, Julia Zielińska z Porąbki Uszewskiej, Zuzanna Kania z Woli Dębińskiej

Plener malarski od samego początku obejmuje honorowym patronatem Starosta Brzeski.
W tegorocznym wernisażu uczestniczył obecny Starosta Brzeski – p. Andrzej Potępa, który w ciepłych słowach zwrócił się do wszystkich uczestników Pleneru i złożył im serdeczne gratulacje zachęcając równocześnie do udziału w kolejnych plenerach. Zwrócił się także do organizatorów Pleneru, którym podziękował za podjęcie takiej niezwykłej inicjatywy, jaką jest plener integrujący młodych z różnych środowisk i w różnych grupach wiekowych.
Na wernisaż do Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi przybył także: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Andrzej Szpunar, przedstawicielka Urzędu Gminy w Dębnie – p. Justyna Wójtowicz-Woda, Kierownik Muzeum Zamek w Dębnie –p. Krystyna Gurgul oraz gospodarz DCK – Kierownik Włodzimierz Gurgul
Nagrody dla uczestników Pleneru ufundowało Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Wójt Gminy Dębno. Po zakończonym wernisażu wszyscy udali się do suto zastawionych stołów.

GALERIA