Warsztaty teatralne w DCK 2020

Warsztaty teatralne w DCK 2020

Serdecznie zapraszamy po świątecznej przerwie na organizowane w Dębińskim Centrum Kultury warsztaty teatralne w nowym roku, z nową twórczą energią. Można dołączyć do dwóch proponowanych wieków grup: dorosłej i młodzieżowej. Chętnych rozpocząć lub rozwijać teatralną przygodę, zapraszamy na dzisiejsze zajęcia i do telefonicznego kontaktu pod nr 14 66 58 661.