Warsztaty Ceramiki

Warsztaty Ceramiki

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu ceramiki, które będą odbywać się będą w ramach projektu „Małopolska Szkoła Tradycji”, organizowanego w Dębińskim Centrum Kultury.

Warsztaty ceramiki odbywać się będą w formie zajęć zespołowych pod kierunkiem mistrza.

Obecnie trwa nabór do zajęć edukacyjnych w zakresie określonego powyżej Dziedzictwa Kulturowego.
Bliższych informacji oraz zapisów dokonuje sekretariat DCK (tel. 14/66 58 661)