VIII Gminny Konkurs Matematyczno - Logiczny "Magia Liczb" 2019

 VIII Gminny Konkurs Matematyczno - Logiczny "Magia Liczb" 2019

Dnia 20 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczno – Logiczny "Magia Liczb". W konkursie wzięło udział 11 uczniów.
Celem konkursu była popularyzacja matematyki oraz kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 20 zadań zamkniętych i otwartych. Wśród uczniów wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce Grzebieniarz Milena (opiekun Magdalena Hepner – Widło)
I miejsce Witek Hanna (opiekun Magdalena Witek)
II miejsce Matras Mateusz (opiekun Mariola Przeklasa)
III miejsce Gąsiorek Jan (opiekun opiekun Beata Urbaszewska)
III miejsce Dudek Jakub (opiekun Magdalena Hepner – Widło)
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury. Odpowiedzialne za organizację konkursu były : p. Katarzyna Wolak i p. Magdalena Hepner – Widło.