Ulga Rodzinna 100% w DCK

Ulga Rodzinna 100% w DCK

Zachęcamy całe rodziny do korzystania z naszej oferty kulturalnej.
Z myślą o dzieciach i rodzicach w Dębińskim Centrum Kultury wprowadzono
ulgę rodzinną, aby ułatwić rodzinom dostęp do swych usług.

 

ULGA RODZINNA W WYSOKOŚCI 100% MA ZASTOSOWANIE:
● przy zajęciach grupowych organizowanych przez Dębińskie Centrm Kultury, ulga rodzinna 100% przysługuje jeżeli w tych samych zajęciach grupowych uczestniczą z rodziny minimum dwie osoby (np. rodzeństwo, dziecko i rodzic, rodzice), do ulgi rodzinnej 100% uprawniona jest druga i kolejna osoba z rodziny.

● przy wyjazdach płatnych organizowanych w ramach zajęć feryjnych bądź wakacyjnych, ulga rodzinna w wysokości 100% przysługuje jeżeli w wyjeździe uczestniczy rodzeństwo (minimum dwoje dzieci), do ulgi rodzinnej 100% uprawnione jest drugie i kolejne dziecko z rodziny.

*Ulgi te nie mają zastosowania przy opłatach za zajęcia indywidualne, feryjne i wakacyjne.