Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

W Gminie Dębno odbyły się kolejne gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Kolejna edycja Turnieju skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a celem była popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, jak również przybliżenie historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje gminne do turnieju odbyły się 24 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej. Tradycyjnie, jak co roku, uczestnicy turnieju musieli wykazać się wiedzą pożarniczą rozwiązując test składający się z zamkniętych pytań. Eliminacje gminne przeprowadzono w trzech grupach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy reprezentowali OSP z terenu Gminy Dębno.

Po podsumowaniu wyników testów stwierdzono, że konieczna jest dogrywa ustna we wszystkich grupach, ponieważ uczestnicy zdobyli taką samą ilość punktów.

Na podium w poszczególnych grupach wiekowych uplasowali się:

I GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE:
I miejsce Daniel Drużkowski – OSP Łoniowa
II miejsce Konrad Bojdo – PSP Łoniowa
III miejsce Jakub Bojdo – PSP Łoniowa

II GRUPA WIEKOWA – GIMNAZJA:
I miejsce Daniel Dadej – ZS Porąbka Uszewska
II miejsce Daniel Kita – OSP Maszkienice
III miejsce Olga Kowal – ZS Wola Dębińska

III GRUPA WIEKOWA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce Bartłomiej Węgrzyn – OSP Maszkienice
II miejsce  Łukasz Płaneta OSP – Wola Dębińska

Na zakończenie turnieju Dyrektor PSP w Łoniowej mgr Marta Migdał-Duź, Dyrektor DCK mgr Włodzimierz Gurgul, Prezes OSP dh Tadeusz Sacha pogratulowali laureatom, jak również wszystkim uczestnikom chęci do nauki, a opiekunom podziękowali za trud włożony w przygotowanie młodzieży. Koordynatorka Turnieju mgr Maria Marecik, która sama jest strażakiem należącym do OSP Łoniowa wyraziła nadzieję, że „zdobyta wiedza bez wątpienia przyda się w życiu codziennym i ma nadzieję, że z każdym rokiem w turnieju weźmie udział jeszcze większa liczba osób”.

Uczestnicy turnieju otrzymali puchary za I miejsca wraz z dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Po zakończonych eliminacjach uczestnicy otrzymali poczęstunek, a potem odbył się pokaz sprzętu strażackiego i pogadanka na temat bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów PSP w Łoniowej oraz uczestników turnieju.

Fundatorami nagród byli: Wójt Gminy Dębno, radny Sejmiku Małopolskiego Pan Adam Kwaśniak oraz Dębińskie Centrum Kultury, które równocześnie było współorganizatorem turnieju. Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji: dh Tadeusz Sacha prezes OSP w Łoniowej; dh Paweł Kraj naczelnik OSP w Łoniowej; mgr Maria Marecik; mgr Katarzyna Sztando.

 

FOTOGRAFIE Z TURNIEJU - GALERIA