Sukces MAŁYCH ŁONIOWIAKÓW

Sukces MAŁYCH ŁONIOWIAKÓW

Działający pod patronatem Dębińskiego Centrum Kultury Zespół MALI ŁONIOWIACY dnia 19 czerwca 2016r. wystąpił na scenie Amfiteatru w Rabce Zdrój podczas 40. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych.
MALI ŁONIOWIACY pod kierunkiem choreografia – pani Marii Dudek zaprezentowali program „Dziyrganie Marysi”. Pieczołowicie przygotowany występ i zaangażowanie dzieci zostały docenione przez komisję artystyczną, która nominowała MAŁYCH ŁONIOWIAKÓW do udziału w 25.Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór’2017” w Nowym Sączu. Jest to ogromne wyróżnienie i nobilitacja, gdyż MALI ŁONIOWIACY jako jedyny zespół będzie reprezentował Gminę Dębno, Powiat Brzeski oraz folklor krakowiaków wschodnich na Międzynarodowym Festiwalu „Święto Dzieci Gór”, który skupia dziecięce zespoły folklorystyczne pochodzące z regionów górskich całego świata.
Wspomnieć należy, że udział MAŁYCH ŁONIOWIKAÓW w Karpackim Festiwalu był również nagrodą zdobytą przez zespół podczas Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek”, który odbył się 4-5 czerwca 2016r. w Łoniowej.


GALERIA