Spotkanie z Janem Grzegorczykiem

Spotkanie z Janem Grzegorczykiem

"Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia".

Atmosfery spotkania nie odda żadne napisane słowo.
Nastrój pełen radości, przyjaźni, uśmiechu, zwykłej ludzkiej życzliwości stworzyli nie tylko czytelnicy, ale sam autor Jan Grzegorczyk był duszą spotkania.
Pisarz opowiadał o osobach spotkanych na drodze swojego życia (księdza Jana Twardowskiego, dominikanina ojca Jana Górę, Romana Brandstaettera, Jana Dobraczyńskiego, ojca benedyktyna Karola Meissnera, Zenona Laskowika), które były filarami jego twórczości literackiej. Od nich czerpał natchnienie, mógł liczyć na ich wsparcie, krytykę i akceptację.

Na spotkaniu można było nabyć książki Jana Grzegorczyka wraz z autografem.

Spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2015r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej przy wsparciu PiMBP w Brzesku. Dziękujemy.

 

GALERIA