Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową

Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych z regionu tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego do udziału w 27. edycji Regionalnego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy. Konkurs odbędzie się w dniach od 14 do 19 marca 2016 r., w salach wystawienniczych Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, ul. Krakowska 10.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do dnia 9 marca 2016 r. alternatywnie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów lub mailem: b.rompala@mcksokol.pl czytelnie i dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń, które stanowią nieodłączną część regulaminu Konkursu. Dotyczy to prac indywidualnych jak również prac zbiorowych (stoisk i stołów wielkanocnych).
Prace indywidualne oraz zbiorowe na powyższy Konkurs należy dostarczyć w dniu 14 marca 2016 r., w godz. od 9:00 do 15:00 do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie,
ul. Krakowska 10. Organizatorzy zapewniają miejsca wystawiennicze, natomiast uczestnicy odpowiadają za ekspozycję swoich prac. 

REGULAMIN 
KARTA ZGŁOSZENIA - praca indywidualna
KARTA ZGŁOSZENIA - praca zbiorowa - stół wielkanocny
KARTA ZGŁOSZENIA - praca zbiorowa - stoisko wielkanoce

Regulamin wraz z kartami można dodatkowo pobrać na stronie internetowej: www.mcksokol.pl. 

Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela w Tarnowie – Beata ROMPAŁA – koordynator projektu, e-mail:b.rompala@mcksokol.pl.