Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno 2019

Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno 2019

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi po raz 22 zorganizowały Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno. Poziom młodych wykonawców docenił obecny na uroczystości Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Sekretarz Gminy Justyną Wójtowicz-Wodą.
Jest to rodzaj imprezy, na którą chętnie przyjeżdżają zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie. Tu nie zajmuje się miejsc, a każdy wykonawca jest nagradzany. Przegląd umożliwia wykonawcom i ich opiekunom prezentację efektów całorocznej pracy na forum Gminy. Jest też okazją do rywalizacji, dlatego obserwuje się coraz wyższy poziom występujących. Panuje tu miła atmosfera, a każdy z występujących jest doceniony.
W tym roku do udziału w przeglądzie zgłosili się uczestnicy z czterech szkół: z Łoniowej, Łysej Góry, Woli Dębińskiej i Jaworska.
Pomimo małej liczby szkół w przeglądzie na deskach sceny było co podziwiać. W sumie na przegląd przyjechało aż 44 uczestników. Uczniowie ujawnili swoje talenty i umiejętności wokalne, taneczne i gry na instrumentach. Śpiewali znane przeboje, wykonali szereg pięknych układów tanecznych, pokazali mistrzostwo gry na skrzypcach i fortepianie. Tak więc widzowie bawili się doskonale podziwiając uzdolnione dzieciaki z Gminy Dębno.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaworsku przygotowała poczęstunek dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości, a Dębińskie Centrum Kultury ufundowało nagrody w postaci słodyczy dla każdego ucznia oraz dyplomy dla szkół i podziękowania dla opiekunów grup.

GALERIA