Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno 2018

Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno 2018
Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno ma już dwadzieścia jeden lat. W miniony piątek 25 maja Jaworsko po raz 21 gościło miedzy innymi uczniów z Łoniowej, Łysej Góry, Sufczyna oraz Woli Dębińskiej. Jest to impreza, na którą chętnie przyjeżdżają zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie. Tu nie zajmuje się miejsc, a każdy wykonawca jest nagradzany. 
Przegląd umożliwia wykonawcom i ich opiekunom prezentację efektów całorocznej pracy szkół na forum gminy. Jest też okazją do rywalizacji, integracji uczniów, wymiany opinii nauczycieli, dlatego obserwuje się coraz bogatszy repertuar występów, a tym samym wyższy poziom występujących. Każdy z uczestników jest miło przyjęty i jednakowo doceniony.  
Na deskach sceny było co podziwiać. Uczniowie ujawnili swoje talenty wokalne i taneczne. Śpiewali znane przeboje, wykonali szereg  pięknych układów tanecznych, Na uwagę zasługują też  pomysłowe, barwne stroje, w których artyści pięknie prezentowali się na scenie. 
Organizatorami imprezy jak co roku były Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku oraz Dębińskie Centrum Kultury.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaworsku przygotowała poczęstunek dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości, a Dębińskie Centrum Kultury ufundowało nagrody w postaci słodyczy dla każdego ucznia oraz dyplomy za udział dla szkół i podziękowania dla opiekunów.