Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno

Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno

Po raz osiemnasty w Jaworsku odbył się Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych Gminy Dębno. Jest to impreza, na którą chętnie przyjeżdżają zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie. Tu nie zajmuje się miejsc, a każdy wykonawca jest nagradzany. 
    Przegląd umożliwia wykonawcom i ich opiekunom prezentację efektów całorocznej pracy na forum gminy. Jest też okazją do rywalizacji, integracji uczniów, wymiany opinii nauczycieli, dlatego obserwuje się coraz bogatszy repertuar występów, a tym samym wyższy poziom występujących. Każdy z uczestników jest miło przyjęty i jednakowo doceniony. 
    W tym roku do udziału w przeglądzie zgłosiły się grupy z ośmiu szkół: z Biadolin Szlacheckich, Dębna, Łoniowej, Maszkienic,  Niedźwiedzy,  Sufczyna, Woli Dębińskiej i Jaworska. 
    Na deskach sceny było co podziwiać. Uczniowie ujawnili swoje talenty wokalne, taneczne, aktorskie i recytatorskie. Śpiewali znane przeboje, wykonali szereg  pięknych układów tanecznych, recytowali wiersze. Na uwagę zasługują też  pomysłowe, barwne stroje, w których artyści pięknie prezentowali się na scenie. 
    Organizatorami imprezy jak co roku były Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku oraz Dębińskie Centrum Kultury.
    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaworsku przygotowała poczęstunek dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości, a Dębińskie Centrum Kultury ufundowało nagrody w postaci słodyczy dla każdego ucznia oraz dyplomy dla szkół i opiekunów.