Projekt "Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji"

Projekt "Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji"

Projekt „Wirtualna Baza Dziedzictwa i Tradycji” realizowany przez Dębińskie Centrum Kultury jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

To nowoczesna promocja i dokumentacja dziedzictwa materialnego, historycznego Gminy Dębno, w tym najważniejszych zabytków oraz zjawisk i zespołów folklorystycznych z naszego regionu.

Wszystkie materiały z realizacji projektu są dostępne pod podanymi linkami:

Wszystkie materiały dostęne będą na stronie internetowej: http://dziedzictwo.kulturadebno.pl/