Ponowny start w aktywność zawodową

Ponowny start w aktywność zawodową
Spółdzielnia Socjalna SerwiS
zaprasza do udziału w projekcie:  „Ponowny start w aktywność zawodową”,
II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
 
 
ZAPRASZAMY OSOBY :
• bierne zawodowo
• bezrobotne
• w wieku powyżej 30 lat.
• zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.
 
Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:
• staże zawodowe ze stypendium stażowym
• szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym
• zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe poza miejscem zamieszkania
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu
• identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego Uczestnika projektu
• pośrednictwo pracy
• doradztwo zawodowe
• coaching zawodowy
• wsparcie psychologiczne
• poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną
• dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty
 
Kontakt:
• Biuro Projektu:
Spółdzielnia Socjalna SerwiS:
ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
• Tel.: 535-191-921
• e-mail:
m.mika@spoldzielniaserwis.pl 
a.gacek@spoldzielniaserwis.pl
p.witek@spoldzielniaserwis.pl