PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Organizator Kwesty na rzecz ratowania zabytkowych pomników znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Dębnie, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tej kwesty, a także jej przeprowadzenie. Była to już XIII-ta taka kwesta, którą w roku bieżącym prowadzono w dniu Wszystkich Świętych tj. 1 listopada (środa) w godzinach od 7.30 – 18.00. Podczas tegorocznej kwesty zebrano kwotę w wysokości: 
5 650,10 zł (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych, dziesięć groszy).
Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy okazali swoją wielką wrażliwość, hojność i zrozumienie dla naszych działań mających na celu ratowanie historycznej spuścizny pozostawionej przez przodków. Pamięć o przeszłości i dbałość o wszystkie jej materialne ślady to nasz wspólny obowiązek i troska. Dlatego z poczuciem ogromnej wdzięczności dziękujemy Wszystkim, którzy nie przechodzili obojętnie i nawet najmniejszymi datkami przyczynili się do zgromadzenia tak dużej kwoty, która zostanie przekazana na konto parafii p. w. św. Małgorzaty w Dębnie „Na kontynuacje prac renowacyjnych przy witrażach Kaplicy Grobowej Jastrzębskich”.