Podsumowanie projektu Małopolskiej Szkoły Tradycji 2020

Podsumowanie projektu Małopolskiej Szkoły Tradycji 2020

W ramach projektu edukacyjnego MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na terenie Małopolski powstały Mateczniki Tradycji - miejsca, w których prowadzone były warsztaty muzykowania ludowego, tańca ludowego i rzemiosła. Każdy warsztat czerpał z tradycji danego regionu, a uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym swojej małej ojczyzny. Dębińskie Centrum Kultury było jednym z partnerów tego projektu. W naszym Centrum odbywały się zajęcia z muzykowania ludowego na instrumentach: kontrabas i klarnet, które prowadzili Henryk Wróbel i Gabriel Pęcak oraz ceramika łysogórska prowadzona przez Renatę Kawę i Krzysztofa Sachę.
Na uroczystym zakończeniu projektu obecny był Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Piotr Gąsienica, koordynatorka projektu Beata Rompała, którzy w towarzystwie Dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury Łukasza Przybyło wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy i słodkie niespodzianki.

GALERIA