Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - 2016

Podsumowanie projektu "Jestem mały, wiem więcej" - 2016

8 grudnia  2016 roku w szkolnej sali gimnastycznej  w Łoniowej  miało miejsce podsumowanie projektu pod nazwą "Jestem mały, wiem więcej". Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości najmłodszych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Projekt autorski Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, przy współpracy z OSP Łoniowa zrealizowano w klasach I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej. Skorzystało z niego 33 uczniów.   Projekt, który przy ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły oraz nauczycielkami (Panie: Mirosława Czernecka, Stanisława Greń) w dwumiesięcznym bloku wykładów, pokazów, ćwiczeń praktycznych, przeprowadzili: dh Tomasz Kaczmarczyk- koordynator z ramienia OSP Łoniowa, dh Paweł Kraj - Komendant Gminny ZOSP RP w Dębnie, dh Tadeusz Sacha  Prezes OSP Łoniowa, dh Wiesław Gawlik, dh Tomasz Drużkowski. Spotkania dotyczyły między innymi specyfiki pracy strażaka, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W programie zajęć znalazły się następujące elementy: wykłady teoretyczne z zakresu zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia praktyczne, jak np. ćwiczenia na pozorantach i z użyciem fantomów, pokaz strażacki, dzięki którym uczniowie mogli zobaczyć profesjonalny sprzęt strażacki, np. wąż bojowy, sprzęt ratowniczy i gaśniczy; zajęcia zapoznające działaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, gdzie  na filmie dzieci mogły dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zagrożenie oraz jakie czynności należy wykonać podczas udzielania pierwszej pomocy.

Na uroczystość podsumowania projektu przybyli goście: dh Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, dh Łukasz Łach - z Filii Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego w Tarnowie, gminny prezes ZOSP RP dh Bogdan Bibro oraz zastęp strażaków z PSP w Brzesku prezentujący sprzęt i ubrania służące ochronie zdrowia i życia strażaków-ratowników,  licznie przybyli strażacy  z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej m.in. prezes OSP dh Tadeusz Sacha oraz dh Paweł Kraj- Komendant Gminny ZOSP RP.

Uroczystość składała się z czterech zasadniczych części. W pierwszej dzieci zaprezentowały swoją wiedzę pożarniczą w wierszach i piosenkach oraz przedstawianych scenkach, w drugiej odbył się pokaz sprzętu i ubrań strażackich do specjalistycznych akcji ratunkowych, w trzeciej części uczestnicy projektu  zostali  poddani egzaminowi, w czwartej wręczono im certyfikaty i maskotki. Jak poinformował dh Kazimierz Sady, program "Jestem mały, wiem więcej" realizowany jest przez Zarząd Oddziału Małopolskiego ZOSP RP w Krakowie już szósty rok. W obecnym roku szkolnym realizowany jest w nielicznych szkołach województwa małopolskiego. Dyrektor szkoły p. Maria Marecik, dziękując za zrealizowanie projektu w szkole stwierdziła, że jest on bardzo pożyteczny i może przydać się dzieciom, jak i później starszym w wielu sytuacjach życiowych. Dzięki programowi "Jestem mały, wiem więcej" uczniowie nauczyli się poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, a ponadto wzbogacili swoją wiedzę o pracy strażaka, co może w przyszłości zaowocuje chęcią pozostania zawodowym lub ochotniczym strażakiem. Wyraziła również nadzieję na dalszą, ścisłą współpracę w następnych latach.

 

GALERIA