Ogólnopolski konkurs plastyczny "Portret babci i dziadka" rozstrzygnięty

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Portret babci i dziadka" rozstrzygnięty

Konkurs został zorganizowany przez: Przedszkole Publiczne w Łoniowej oraz Dębińskie Centrum Kultury. Adresowany był do dzieci 6-letnich, uczęszczających do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie całej Polski.
W związku sytuacją epidemiczną, fotografie wykonanych prac nadsyłane były w formie elektronicznej. Na skrzynkę konkursową wpłynęło 90 prac, które w pierwszym etapie poddano ocenie formalnej. Następnie, jury konkursowe, przystąpiło do oceny pod kątem kryteriów regulaminowych. Poziom był bardzo wysoki, a ostateczne wyniki punktowe pokazują wyrównany charakter konkursu.

Dnia 22.01.2021 roku, Komisja Konkursowa w składzie:
•    Pani  Monika Koczwara – przewodnicząca jury
•    Pan  Łukasz Przybyło – członek jury
•    Pani Agnieszka Macheta – członek jury

dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce:     Lena Urbaś - Publiczne Przedszkole w Szczepanowie – 80 pkt
II miejsce:     Zuzanna Skrzypek – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu- 79 pkt
III miejsce:     Karolina Korba – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie -73pkt

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za twórczy trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Udział w naszym konkursie plastycznym miał za cel nie tylko rozwój i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, ale również uczyć ich szacunku do osób starszych i pozytywnie wpływać na pogłębienie więzi rodzinnych. Podziękowania składamy również wszystkim nauczycielom i opiekunom zaangażowanym w przygotowanie przez dzieci prac konkursowych.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy pocztą e-mailową. Autorzy nagrodzonych 3 zwycięskich, prac otrzymają nagrody i dyplomy a ich opiekunowie podziękowania pocztą tradycyjną
Dziękujemy Pani Agnieszce – koordynatorce konkursu, za prace nad jego przebiegiem.
Wkrótce zamieścimy galerię prac konkursowych.