Ognisko Muzyczne


Ognisko Muzyczne – tu odkryjesz pasjonujący świat muzyki...

 

„Ognisko Muzyczne” Dębińskiego Centrum Kultury to miejsce, gdzie dzieci i młodzież mają szansę rozwijać i kształtować talent muzyczny oraz rodzącą się pasję nauki gry na instrumencie. Zapewniamy wysoki poziom nauczania przez doświadczonych instruktorów.

Cele i zadania ogniska:
- rozwijanie uzdolnień muzycznych,
- ogólne umuzykalnienie ucznia,
- kształcenie słuchu,
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej, 
- pogłębianie zamiłowania do muzyki,
- nauka gry na wybranym instrumencie,
- integracja ze środowiskiem kulturalnym,
- przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym. 

Nabór do Ogniska Muzycznego prowadzony jest we wrześniu każdego roku. Możliwość zgłaszania zainteresowanych w kolejnych miesiącach uzależniona jest od ilości dostępnych miejsc. Zajęcia odbywają się w miesiącach nauki szkolnej od września do czerwca włącznie. W tygodniu realizowana jest jedna lekcja w wymiarze 45 min. (w miesiącu 4 lekcje). 

Kształcenie w Ognisku zorganizowane jest na zasadzie swobodnego wyboru instrumentu przez kandydata. Do wyboru są następujące klasy instrumentu: pianino, organy, gitara, perkusja, akordeon, saksofon, klarnet. Zajęcia prowadzone są w systemie indywidualnym. Na lekcji znajduje się wyłącznie jeden uczeń. Wieloletnie doświadczenie dowodzi, że taka forma nauki jest najkorzystniejsza. Pozwala dostosować program do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, jego wieku, talentu oraz zainteresowań muzycznych. Wpływa na wysoki poziom nauczania w przyjemnej i bezstresowej atmosferze.
Każdy z uczestników, który przebrnie przez dziesięć miesięcy nauki gry na instrumencie otrzyma świadectwo ukończenia Ogniska Muzycznego. Uroczyste wręczenie świadectw odbywa się podczas koncertu podsumowującego roczną pracę z instruktorami. Koncert jest zawsze wielkim przeżyciem nie tylko dla dzieci lecz także dla rodziców podziwiających dokonania swoich pociech.


Aby móc uczestniczyć w zajęciach niezbędne jest:
- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury pokój nr 23 (osobiście lub pod numerem tel. 14/66 58 661)
- wypełnienie karty uczestnictwa,
- uiszczenie opłaty za zajęcia,
- w przypadku nauki gry na gitarze niezbędne jest posiadanie własnego instrumentu.

 

KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ