Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w postępowaniu przetargowym na zadanie: "Scena kultury, historii, dziedzictwa - zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury" w ramach programu Infrastruktura domów kultury

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w postępowaniu przetargowym na zadanie: "Scena kultury, historii, dziedzictwa - zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury" w ramach programu Infrastruktura domów kultury

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w postępowaniu przetargowym na zadanie: "Scena kultury, historii, dziedzictwa - zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury" w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI: