Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gminie Dębno 2019

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gminie Dębno 2019

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gminie Dębno zapowiadają się bardzo ciekawie.
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego, odbędzie się kilka wydarzeń, skierowanych do różnych grup odbiorców.
I tak 1 września Rada Sołecka w Maszkienicach wraz z księdzem proboszczem tutejszej parafii przygotowała uroczystość upamiętniającą poległych w obronie Ojczyzny i ofiar bombardowania pociągu pod Maszkienicami we wrześniu 1939 roku.
Obchody rozpoczną się Mszą Świętą o godzinie 10:00 w Kościele św. Józefa Rzemieślnika w Maszkienicach. Następnie zostanie wykonany program poetycki w wykonaniu młodych aktorów z Grupy Teatralnej działającej przy Dębińskim Centrum Kultury. Na zakończenie uroczystości nastąpi przemarsz oraz złożenie kwiatów na cmentarzu.
We wtorek 2 września, zapraszamy do Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi, gdzie o godzinie 18:00 odbędzie się wykład pn.: „Sowiecko-niemiecka współpraca rozkwita - agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 roku”. Wykład poprowadzi Katarzyna Łysak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie. Odbędzie się także otwarcie wystawy „Wrzesień 1939 w Małopolsce” ze zbiorów IPN w Krakowie, którą będzie można oglądać w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi do 14 września.
Natomiast 3 września w trzech szkołach Gminy Dębno: Woli Dębińskiej, Dębnie i Porąbce Uszewskiej odbędą się „Lekcje o Polskim Państwie Podziemnym” dla uczniów klas 6-8, które zaprezentuje Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach przygotowanych z okazji tej tragicznej i niezwykle ważnej rocznicy.