Medal za Długoletnią Służbę i Polonia Minor dla pracowników Muzeum Zamek w Dębnie

Medal za Długoletnią Służbę i Polonia Minor dla pracowników Muzeum Zamek w Dębnie

          Z okazji 90 lecia Muzeum Okręgowego w Tarnowie złotym Medalem za Długoletnia Służbę została odznaczona Pani Teresa Koczwara, która posiada trzydziestoośmioletni staż pracy. Od szesnastu lat nienagannie pełni swoje obowiązki na stanowisku kwalifikowanego opiekuna ekspozycji w Muzeum Zamek w Dębnie, będącym oddziałem tarnowskiego Muzeum Okręgowego.
Z uwagi na specyfikę ekspozycji muzeum zamkowych wnętrz, wykonywana przez panią Teresę Koczwarę praca, jest szczególnie odpowiedzialna. Codziennie prowadzi ewidencję ruchu turystycznego, odpowiada za rozliczenia przychodów ze sprzedaży biletów i pamiątek. Z olbrzymim zaangażowaniem uczestniczy w realizacji licznych, cyklicznych i jednorazowych, wydarzeń muzealnych. Dzięki swojej życzliwości i komunikatywności, będąc pracownikiem pierwszego kontaktu przyczynia się do pozytywnego postrzegania Muzeum i Dębna, zachęca do odwiedzin muzealnych wnętrz, zapewnia, że czas spędzony w zamkowych komnatach nie będzie stracony. Pani Teresa Koczwara to pracownik, który nie tworzy wizji rozwoju instytucji, jest jednak jedną z wielu przyjaznych twarzy Muzeum Okręgowego w Tarnowie, a bez pracy takich właśnie ludzi muzea nie mogłyby należycie funkcjonować i cieszyć się zwiększającą się frekwencją. Medal został przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę a uroczystej dekoracji w tarnowskim Ratuszu dokonał wicewojewoda Józef Gawron.
          W trakcie tej samej uroczystości uhonorowany został kolejny pracownik Muzeum Zamek w Dębnie. Tym razem odznaczenie Polonia Minor otrzymał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy Antoni Wróbel. Antoni Wróbel jest jednym z najstarszych stażem pracowników Muzeum Zamek w Dębnie gdzie pracuje 31 lat. (Jego staż pracy ogółem to 38 lat). Zatrudniony na stanowisku specjalista do spraw technicznych, sprawnie i fachowo wykonuje naprawy i konserwacje w budynkach muzealnych, odpowiada za utrzymanie terenów zielonych wokół obiektu. Bierze udział w realizacji wystaw czasowych, zabezpiecza sprzęt ekspozycyjny, obsługuje ruch turystyczny podczas dyżurów sobotnio – niedzielnych, uczestniczy w przygotowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Jego oddanie placówce i lojalność nie znajduje sobie równych.