"Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki." - Roger Bacon

"Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki." -  Roger Bacon

Siódmego maja 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczno - Logiczny MAGIA LICZB dla uczniów z klas I-III. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz rozwijanie logicznego myślenia. Uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami, w których należało wykazać się spostrzegawczością i umiejętnością matematycznego myślenia. Konkurs przygotowała mgr Magdalena Hepner – Widło, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Prace konkursowe młodych matematyków oceniała komisja złożona z nauczycieli klas I – III pod przewodnictwem  pani Katarzyny Wolak, autorki zadań konkursowych. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników. Najlepszymi okazali się:

I miejsce: Oliwier Polak   (opiekun Małgorzata Korzec )
I miejsce:  Mikołaj Suchan (opiekun Małgorzata Dudowicz)
II miejsce: Michał Bojdo  (opiekun Monika Szczupak)
III miejsce:  Adrian Rojek (opiekun  Cecylia Stypka)
III miejsce: Sebastian  Olchawa (opiekun Magdalena Witek)
IV miejsce: Sebastian Ostręga (opiekun Cecylia Stypka)
V miejsce: Michał Sakłak (opiekun Magdalena Hepner- Widło)
 VI miejsce: Natalia Cicha (opiekun Maria Ochwat)

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz dyplomy ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.