Matecznik Tradycji w Gminie Dębno

Matecznik Tradycji w Gminie Dębno

Dnia 29 września 2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Dębińskim Centrum Kultury o utworzeniu w Gminie Dębno "MATECZNIKA TRADYCJI". Zamysł ten powstał w ramach projektu edukacyjnego Małopolska Szkoła Tradycji, sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (Fundusze Europejskie, Program Regionalny), realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Projekt zakłada zorganizowanie i sfinansowanie Warsztatów: Muzykowania Ludowego, Tańca Ludowego, Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego dla dzieci i dorosłych.

W ślad za porozumieniem w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi został powołany Matecznik Tradycji, którego celem jest edukacja w zakresie tradycyjnej kultury ludowej. Dębińskie Centrum Kultury w ramach projektu będzie prowadzić edukację w zakresie muzykowania ludowego i rzemiosła. Muzykowanie ludowe na instrumentach, które wchodzą w skład Kapeli Ludowej (trąbka, skrzypce, basy, klarnet, heligonka) realizowane będzie w formie indywidualnych warsztatów mistrz i uczeń (warunkiem jest własny instrument). Warsztaty ceramiki odbywać się będą w formie zajęć zespołowych pod kierunkiem mistrza.

Obecnie trwa nabór dzieci, młodzieży i osób dorosłych do zajęć edukacyjnych w zakresie określonego powyżej Dziedzictwa Kulturowego.

Bliższych informacji oraz zapisów dokonuje sekretariat DCK (tel. 14/66 58 661)     

ULOTKA - DO POBRANIA

PLAKAT - DO POBRANIA