Mały Omnibus 2017

Mały Omnibus 2017

Słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu „omnibus”. Jedno z nich mówi, że jest to człowiek mający wszechstronną wiedzę, specjalista z każdej dziedziny wiedzy. 
To założenie przyświecało organizatorom I Gminnego Konkursu Mały Omnibus, którymi byli Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej oraz Dębińskie Centrum Kultury. Konkurs skierowany był do uczniów nauczania początkowego. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz zdolności. ... 
Po eliminacjach na etapie szkolnym 4 kwietnia 2017 w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej miał miejsce finał, do którego przystąpiło 24 uczniów z 10 szkół podstawowych gminy Dębno. Podczas konkursowych zmagań wykazać musieli się obszerną wiedzą z zakresu matematyki i przyrody, a także udowodnić wysoki poziom sprawności językowych. Ponadto obowiązkowo należało dokładnie przeczytać dwie określone lektury z kanonu literatury dla dzieci. Wśród zadań znalazło się wiele łamigłówek i uzupełnianek. Większość z nich miała formę testu wyboru.

Interdyscyplinarna Komisja Konkursowa oceniła poziom umiejętności uczestników jako wysoki. Po szczegółowej weryfikacji prac dokonano podsumowania przyznając następujące lokaty:

I miejsce: Kinga Sowa – uczennica Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej;

II miejsce: Laura Hebda – uczennica Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej;

III miejsce ex equo: Maria Jakubas – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich oraz Antoni Dzień – uczeń Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej;

IV miejsce ex equo: Zuzanna Kubala - uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich oraz Maksymilian Sikora - uczeń Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej;

Ze względu na niewielkie różnice w punktacji Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić dodatkowo kolejne lokaty, które zajęli:

V miejsce – ex equo – Szymon Kapusta uczeń Szkoły Podstawowej w Dębnie 
oraz Nikodem Szpak - uczeń Szkoły Podstawowej w Łoniowej;

VI miejsce – Adam Gurgul – uczeń Szkoły Podstawowej w Łoniowej.

Zarówno zwycięzcom, wyróżnionym, jak i wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje. 

GALERIA