Małopolski Konkurs Plastyczny "Zimowe krajobrazy"

Małopolski Konkurs Plastyczny "Zimowe krajobrazy"

W dniu 23 lutego 2015 roku w Przedszkolu Publicznym w Łoniowej odbyło się rozstrzygniecie Małopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Zimowe krajobrazy”, adresowanego   do dzieci 5, 6- letnich z przedszkoli oraz oddziałów integracyjnych  z województwa małopolskiego.

Organizatorami konkursu byli:
1. Przedszkole Publiczne w Łoniowej  - mgr Barbara Kawa
2. Dębińskie Centrum Kultury - mgr Włodzimierz Gurgul.
Koordynatorem konkursu była mgr Katarzyna Bryg, nauczyciel w Przedszkolu Publicznym w Łoniowej.

Celem konkursu było:
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, inspirowanej aktualną porą roku;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
- prezentacja i popularyzacja  dziecięcej twórczości plastycznej.


Konkurs przeprowadzono w okresie od 1. 01. do 15. 02. 2015 r. w oparciu o rozesłany do placówek regulamin. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy (w formacie A4 dowolną techniką plastyczną), której tematem przewodnim był zimowy krajobraz widziany oczami dziecka. Na konkurs wpłynęło łącznie 168 prac. Komisja odrzuciła 50  prac, które nie spełniały warunków konkursu. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie: przewodniczący komisji: mgr Włodzimierz Gurgul- dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury, członkowie komisji: mgr Krystyna Gurgul - kustosz zamku w Dębnie, mgr Cecylia Migas – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym w Łoniowej.

Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt i  uznanie. Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność  pracy z tematem konkursu, oryginalność, kreatywność, walory estetyczne, samodzielność wykonania pracy. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

6-latki
I miejsce: Patrycja Kapusta, lat 6, Szkoła Podstawowa w Jaworsku
II miejsce: Marlena Sadłoń, lat 6, Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Woli Dębińskiej, opiekun mgr Zofia Mleczko
II miejsce: Weronika Widomska, lat 6, Samorządowe Przedszkole nr 113  im. Przyjaciół Wawelskiego Smoka w Krakowie, opiekun: mgr Joanna Adamczyk.

5-latki:
I miejsce: Agnieszka Kliś, lat 5, Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Woli Dębińskiej, opiekun mgr Zofia Mleczko
II miejsce: Oliwia Burnatowska, lat 5, Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, opiekun: mgr Ewa Jamróz
III miejsce: Małgorzata Grzywna, lat 5, Przedszkole Samorządowe nr 83 w Krakowie, opiekun: mgr Magdalena Taturach, Agnieszka Kośmińska

Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Dębińskie Centrum Kultury, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.  Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Publicznym w Łoniowej.

 

Zdjęcia z konkursu - GALERIA