Mała KAMIONKA


Zespół powstał przy Szkole Podstawowej w Łysej Górze w 1997 roku. Inicjatorką i pierwszym opiekunem była Pani Urszula Matura - nauczycielka z Łysej Góry. Patronat nad zespołem objęło Dębińskie Centrum Kultury, dzięki czemu dzieci mogą pracować z profesjonalnym choreografem i akompaniatorem. 
Zespół prezentuje tańce i przyśpiewki ludowe Krakowiaków Wschodnich i regionu lubelskiego. Jego artystyczny poziom stale rośnie, w 1999 roku zdobył I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Łoniowej.


 

Zespół podbija serca publiczności swoim zaangażowaniem i umiejętnościami.
Aktualnie próby zespołu odbywają się w budynku ZSP w Łysej Górze.