Mali ŁYSOGÓRZANIE


Zespół powstał przy Szkole Podstawowej
w Łysej Górze w 1997 roku. Inicjatorką i pierwszym opiekunem była Pani Urszula Matura - nauczycielka z Łysej Góry. Patronat nad zespołem objęło Dębińskie Centrum Kultury, dzięki czemu dzieci mogą pracować z profesjonalnym choreografem
i akompaniatorem.  Od samego początku choreografią zajmuje się Pan Janusz Cierlik,
a akompaniuje Pan Tomasz Pabian.
Zespół prezentuje tańce i przyśpiewki ludowe Krakowiaków Wschodnich i regionu lubelskiego. Jego artystyczny poziom stale rośnie, w 1999 roku zdobył I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Łoniowej.

Zespół podbija serca publiczności swoim zaangażowaniem i umiejętnościami.

Aktualnie próby zespołu odbywają się w budynku Zespołu Szkół w Łysej Górze. Opiekunem zespołu jest p. Sabina Pantera - Migda koordynująca działalność zespołu i sprawująca nadzór pedagogiczny.