Kwesta na cmentarzu w Dębnie '2015

Kwesta na cmentarzu w Dębnie '2015

W bieżącym roku Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie organizowało już po raz jedenasty na cmentarzu parafialnym w Dębnie kwestę podczas której zbierano datki na rzecz odnowienia witraży w Kaplicy Grobowej Jastrzębskich. W kweście uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, sympatycy oraz wolontariusze. W ciągu dwóch dni tj. 31.X i 01.XI kwestowały 33 osoby, wśród których byli  m.in. samorządowcy, nauczyciele i osoby bardzo dobrze znane lokalnej społeczności.

Ponieważ  w przyszłym roku przypada 110 rocznica wybudowania ufundowanej przez Marię Jastrzębską Kaplicy Grobowej na cmentarzu parafialnym w Dębnie, Stowarzyszenie w porozumieniu z Księdzem Proboszczem Jerzym Krzanowskim postanowiło tegoroczną kwestę przeznaczyć na remont jednego z tych wspaniałych witraży. Ich stan zachowania jest coraz gorszy, pojawiają się liczne ubytki, które należy jak najszybciej uzupełnić  by nie doszło do większych strat. W dwóch witrażach od strony północnej, w ich górnych partiach brakuje ważnych elementów jakie widzimy analogicznie po przeciwnej stronie. Są to  portretowo ujęte przedstawienia Aniołów.

Witraże, które zaprojektowała Amelia Ponińska zostały wykonane w znanej krakowskiej pracowni witraży należącej do Stanisława Gabriela Żeleńskiego, w której do ich wykonania użyto specjalnego szkła witrażowego, ręcznie formowanego, często sprowadzanego także z Wiednia. Są one doskonałym przykładem secesyjnej, polskiej sztuki witrażowej.
W tym roku zebrano kwotę 7 012,07 zł. ( w tym 10,5 euro), która w całości będzie przeznaczona na renowację jednego z najbardziej uszkodzonych witraży.
Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania wszystkim Ofiarodawcom i Darczyńcom, którzy poprzez te piękne gesty wspierania każdego roku organizowanych przez nas kwest przyczyniają się  do ratowania pozostawionego nam dziedzictwa kultury materialnej. Jesteśmy wdzięczni każdemu, kto nie przechodzi obojętnie obok takich inicjatyw i wszyscy możemy być dumni, iż dzięki naszym wspólnym staraniom udało się odnowić już kilka wspaniałych pomników nagrobnych.

Serdecznie raz jeszcze WSZYSTKIM dziękujemy.

GALERIA