Konkurs Ornitologiczny "Jestem na pTAK" 2018

Konkurs Ornitologiczny "Jestem na pTAK" 2018

21 maja szkołę w Porąbce Uszewskiej odwiedziły sąsiednie gimnazja, aby wziąć udział w III już edycji konkursu ornitologicznego „Jestem na pTAK”. W tym roku konkurs poprzedzony został warsztatami ornitologicznymi, które przeprowadził student I roku biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia prowadzone przez niego dotyczyły rozpoznawania polskich gatunków sów, charakterystyki ich wyglądu, czy siedlisk. Uczniowie zapoznali się również z przystosowaniem tych ptaków do drapieżnego trybu życia. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy V, VI i VII szkoły podstawowej oraz zaproszeni goście. W następnej części uczestnicy konkursu rozwiązywali test dotyczący biologii sów polskich. Poziom wiedzy uczestników zmagań ornitologicznych był bardzo wyrównany. Konieczna była dogrywka w celu wyłonienia kolejnych miejsc podium.
Pierwsze miejsce zajęła grupa uczniów z gimnazjum w Porąbce Uszewskiej w składzie: Julia Gurgul, Jakub Bojdo i Filip Gaweł – opiekun mgr Edyta Dubiel.
Drugie miejsce zdobyli uczniowie z gimnazjum w Sufczynie w składzie: Anna Sułek, Gabriela Cyga i Aleksandra Janik – opiekunem był mgr Tomasz Krzysztofczyk.
Trzecie miejsce zostało przyznane uczniom z gimnazjum w Woli Dębińskiej. Oto skład grupy:  Izabela Hronowska, Danuta Koczwara i Sara Piszczek– opiekun mgr Lucyna Migdał.
Czwarte miejsce zajął zespół uczniów z Łysej Góry: Karolina Bujak, Emilia Malec i Natalia Ogar– opiekun mgr Izabela Wołek. Nagrody zostały zasponsorowane przez Dębińskie Centrum Kultury, z którym szkoła współpracuje. Dyrektor DCK-u zawsze wspiera i stara się propagować ten konkurs, za co serdecznie dziękujemy. Również oprawę artystyczną i udostępnienie książek ornitologicznych umożliwiła współpraca ze szkolną biblioteką w Porąbce Uszewskiej za bardzo dziękujemy.
Uczestnikom gratulujemy wiedzy i nagród. Zapraszamy za rok na ponowne „ptasie zmagania”!