Konkurs Fotograficzny - podsumowanie

Konkurs Fotograficzny - podsumowanie

W piątek, 16 listopada 2018r. odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „KOCHAM POLSKĘ”, który ogłoszony został przez Publiczną Szkołę Podstawową w Porąbce Uszewskiej oraz Dębińskie Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

Celem przedsięwzięcia było:
• promowanie miejsc pamięci i kultu religijnego,
• rozbudzanie zainteresowania historią gminy,
• rozwijanie wrażliwości artystycznej,
• odkrywanie i pokazywanie miejsc ważnych dla mieszkańców gminy.

 Do konkursu zgłoszono 15 fotografii.  Niezależna komisja powołana przez DCK oceniła prace, biorąc pod uwagę:
• jakość techniczną wykonanych fotografii, 
• samodzielność pomysłu i jego realizacji, 
• zgodność z tematem, 
• sposób prezentacji i oryginalność.
Laureaci konkursu:
I miejsce Natalia Smoleń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maszkienicach
II miejsce Paweł  Zych z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Maszkienicach
III miejsce Kornelia Potępa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej
wyróżnienia: Natalia Cicha z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzy
                      i Jakub Pabian z Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz swoje wyróżnione fotografie wywołane w formacie A3. Sponsorami nagród byli: DCK w Jastwi, Rada Rodziców PSP w Porąbce Uszewskiej oraz indywidualni darczyńcy. 
Gratulujemy zwycięzcom! Bardzo serdecznie dziękujemy za zdjęcia. Cieszy nas Wasze zaangażowanie w konkurs, w którym mieliście okazję połączyć nowe technologie z promocją historycznych miejsc naszej Małej Ojczyzny.
Dorota Płaneta - Potępa