Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, oddział Muzeum Zamek w Dębnie
Dębińskie Centrum Kultury
oraz
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
powiatu brzeskiego, dąbrowskiego oraz tarnowskiego, 
z terenów gmin zrzeszonych z SCE 
do udziału
w
Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym
pod hasłem „Anioły, Aniołki, Aniołeczki” 

 

 

Cele konkursu:

 • Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie;
 • Upowszechnianie inicjatyw twórczych;
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi;
 • Upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych.

Regulamin konkursu:
Tematem przewodnim jest:
własna wizja Anioła, wykonana indywidualnie w dowolnej technice np.:

 • prace przestrzenne- rzeźba, 
 • płaskorzeźba (drewno, metal, glina, plastelina, masa solna itp.),
 • techniki graficzne, rysunkowe, malarskie, (linoryt, drzeworyt, rysunek piórek, techniki malarskie: akwarela, tempera, olej, batik, haft itp.) format min. A4.

Anioły wiszące powinny mieć zawieszki.
Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!

 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę osób.
 • Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:  szkoły podstawowe oraz gimnazja.
 • Zgłoszone do konkursu prace muszą być opisane na odwrocie drukowanym pismem (autor, wiek, klasa, tytuł pracy, placówka/szkoła, miejscowość, adres),

Przebieg konkursu:
1.    Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie na karcie konkursowej 
 (załącznik do regulaminu) do 5.12.2014 r. na adres: Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, 32-852 Dębno.

2.    Etap szkolny do 22.12.2014 r.:

Nauczyciele, wychowawcy świetlic szkolnych, plastycy we własnym zakresie przeprowadzą konkurs szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dokonają oceny prac plastycznych swoich uczniów. Wybrane, najlepsze prace zakwalifikowane zostaną do etapu międzypowiatowego,

3.    Etap międzypowiatowy obejmuje:

 • Nadesłanie/dostarczenie prac konkursowych na adres: Muzeum Zamek w Dębnie, Dębno 189, 32-852 Dębno,  w nieprzekraczalnym terminie do 31.12. 2014 r. godz. 8.00.- 16.00.
 • Komisyjną ocenę prac w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja, w dniu 05.01.2015 r.
 • Ogłoszenie wyników na stronie WWW.sce.pl w dniu 7.01.2015 r.
 • Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom, które odbędzie się w dniu 09. 01. 2015 r. o godz. 10.00. podczas wernisażu wystawy „Anioły, Aniołeczki, Aniołki”. Towarzyszyć jej będzie wystawa aniołów z kolekcji belgijskiego kolekcjonera Wielifrieda de Meyer. Termin trwania wystawy: 09.01.2015 r. – 28.02. 2015 r. w Muzeum Zamek w Dębnie.
 • Wystawę najlepszych prac konkursowych w Muzeum Zamek w Dębnie. 

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia najciekawszych prac.
 • Prace prosimy odbierać w terminie do 5.03.2015 r. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność Muzeum.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zmianami).

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:  Izabela Nadolnik - doradca metodyczny tel. 502- 139- 574, izabela.nadolnik.sce@poczta.fm

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA SZKOŁY/UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM pod hasłem „ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI” MOŻNA POBRAĆ TUTAJ (po pobraniu kartę należy wydrukować w formacie A5)