Koło szachowe


Dębińskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież, a także dorosłych do skorzystania z zajęć koła szachowego.

Szachy to wspaniała gra i zarazem dyscyplina sportowa. Wywiera pozytywny wpływ na gracza ucząc przewidywania, logicznego myślenia, sportowego współzawodnictwa, cierpliwości, trenując pamięć.

Cele zajęć koła szachowego:
- poznanie pojęć szachowych i zasad gry w szachy,
- kształtowanie twórczej aktywności, myślenia przyczynowo - skutkowego,
- ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia
  i cierpliwości, logiki i intuicji,
- nauka gry w szachy i doskonalenie sprawności,
- umiejętność rywalizacji z graczami - postawa fair play.

 

Harmonogram zajęć koła szachowego w roku szkolnym 2019/2020:
- GRUPA POCZĄTKUJĄCA - czwartek, godz. 18:00 - 19:00
- GRUPA ZAAWANSOWANA - czwartek, godz. 19:00 - 20:00
 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury pokój nr 23 (osobiście lub pod numerem tel. 14/66 58 661)
- wypełnienie karty uczestnictwa
- uiszczenie opłaty miesięcznej za zajęcia

KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ