Kalendarz tekstowy


KALENDARZ PLANOWANYCH WYDARZEŃ

KULTURALNYCH NA ROK 2019

 

PLANOWANY TERMIN

NAZWA WYDARZENIA ORGANIZATORZY MIEJSCE

06.01.2019

  Jasełka Bożonarodzeniowe
  w Maszkienicach

  • Maszkienice
  • wsparcie DCK

  Maszkienice

10.01.2019

  Gminny Konkurs Pastorałek
  i Kolęd Bożonarodzeniowych

  • ZSP w Łysej Górze,
  • DCK

  Zespół Szkolno -    
  Przedszkolny
  w Łysej  Górze

12.01.2019

  Dzień Seniora

  • Sołectwo Jastew
  • wsparcie DCK

  Dębińskie Centrum 
  Kultury

13.01.2019,
godz. 17:30

  Koncert Laureatów Gminnego  
  Konkursu Kolęd i Pastorałek

  • ZSP w Łysej Górze,
  • DCK

  Zespół Szkolno -
  Przedszkolny
  w Łysej Górze

14-25.01.2019

  FERIE ZIMOWE W DCK

  • DCK 
 

  Dębińskie Centrum
  Kultury

20.01.2019,
godz. 17:30

  Koncert Kolęd w Dębińskim  
  Centrum Kultury

  • DCK
  • UG DĘBNO

  Dębińskie Centrum 
  Kultury

30-31.01.2019

  Dzień Babci i Dziadka

  • NP „Złota Rybka”
  w Woli Dębińskiej

  Dębińskie Centrum
  Kultury

13.02.2019

  Konkurs Matematyczny w Języku
  Angielskim „Math challenges”
  dla klas 7-8 i III gimnazjum 

  • ZSP w Łysej Górze
  • DCK

  Zespół Szkolno -
  Przedszkolny
  w Łysej Górze

14-15.02.2019

  Dzień Babci i Dziadka

  • PP w Woli Dębińskiej

  Dębińskie Centrum
  Kultury

15.02.2019

  Gminny Konkurs na Kukiełkę 
  „Polskie stroje ludowe”

  • NP „Złota Rybka”
  w Woli Dębińskiej,
  • DCK

  Niepubliczne
  Przedszkole
   „Złota Rybka”
  w Woli Dębińskiej,

09.03.2019

  Turniej Tenisa Stołowego

  • ZSP w Łysej Górze
  • DCK

  Zespół Szkolno -
  Przedszkolny
  w Łysej Górze

19.03.2019

  Gminny Konkurs Wiedzy  
  Pożarniczej

  • PSP w Łoniowej
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Łoniowej

20.03.2019

godz. 10:00

  Gminny Konkurs Piosenki
  „Rozśpiewane przedszkola
  i szkoły”

  • PSP w Sufczynie
  • DCK

  Dębińskie Centrum
  Kultury

20.03.2019

  Gminny Konkurs Matematyczny
  o tytuł „Najlepszego
  matematyka gminy Dębno”

  • PSP w Łoniowej
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Łoniowej

21.03.2019

godz. 9:00

  Gminny Konkurs Recytatorski
  „Poezja jest jak obraz”

  • PSP w Sufczynie
  • DCK

  Dębińskie Centrum
  Kultury

21.03.2019

  Rocznica śmierci prof. F. Bujaka
  – lekcje biblioteczne

 

  Biblioteka Publiczna
  w Maszkienicach

27.03.2019

  Gminny Festiwal „Przedszkolna
  Folkowa Lista Przebojów”

  • PP w Porąbce
  Uszewskiej
  • DCK

  Publiczne
  Przedszkole
  w Porąbce
  Uszewskiej

02.04.2019

  Międzynarodowy Dzień Książki

  • Biblioteki Publiczne 
  Gminy Dębno

 

03.04.2019   Gminny Konkurs "Mały omnibus"
  kl. III PSP
  • PSP w Porąbce
    Uszewskiej
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Porąbce Uszewskiej

04.04.2019

  Gminny Festiwal - „Śpiewamy,
  Recytujemy i Tańczymy dla
  świętego Jana Pawła II”

  • PP w Woli Dębińskiej
  • DCK

  Dębińskie Centrum 
  Kultury

05.04.2019

  Gminny Przegląd Zespołów 
  Teatralnych

  • PSP w Niedźwiedzy
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Niedźwiedzy

07.04.2019

  Wiosenne Spotkania przy Kawie

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

04.2019

  Spektakl teatralny w Sufczynie

  • PSP w Sufczynie, 
  pomoc organizacyjna
  DCK

  PSP w Sufczynie

04.04.2019

  Gminne Uroczystości Katyńskie

  • PSP w Sufczynie

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa w
  Sufczynie

09.04.2019   Gminny Konkurs "Mały omnibus"
  kl. III PSP
  • PSP w Porąbce
   Uszewskiej
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Porąbce Uszewskiej

08.04.2019

  Gminny Konkurs „Najpiękniejsza
  Pisanka Wielkanocna”

  • PSP w Jaworsku
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Jaworsku

26.04.2019

  Gminny Konkurs Ortograficzny
  o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy
  Dębno”

  • ZSP w Maszkienicach
  • DCK

  Zespół Szkolno -
  Przedszkolny
  w Maszkienicach

maj 2019

  Gminny Dzień Strażaka

  • OSP

 

maj 2019

  Konkurs Astronomiczny

  • PSP w Porąbce
  Uszewskiej
  • DCK

  Publiczna Szkoła 
  Podstawowa
  w Porąbce Uszewskiej

maj/czerwiec 2019

  Powiatowy Konkurs
  Matematyczny klas V

  • PSP w Porąbce
  Uszewskiej,
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Porąbce
  Uszewskiej,

3.05.2019

  Patriotyczne Śpiewanie

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie,
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

18.05.2019

  Międzynarodowa Noc Muzeów

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie,
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

20.05.2019

  Gminny Konkurs Matematyczno
  - Logiczny „Magia liczb”

  • PSP w Woli Dębińskiej
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa w Woli
  Dębińskiej

21.05.2019

  Gminny Konkurs Ortograficzny

  • PSP w Sufczynie
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Sufczynie

22.05.2019

  Gminny Przegląd Dorobku 
  Artystycznego Szkół
  Podstawowych

  • PSP w Jaworsku
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Jaworsku

28.05.2019

  Gminna Mała Olimpiada
  Sportowa kl.I-III

  • PSP w Łoniowej
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Łoniowej

czerwiec 2019

  Dzień Rodziny

  • PP w Woli Dębińskiej

  Dębińskie Centrum
  Kultury

czerwiec 2019

  Gminny Przegląd Piosenki
  Przedszkolnej

  • PSP w Niedźwiedzy
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Niedźwiedzy

02.06.2019

  GMINNY DZIEŃ DZIECKA

  • UG Dębno

  Dębno

3,4,5.06.2019

  Integracyjny Plener Malarski

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

11.06.2019

  Gminny Konkurs Piosenki
  Angielskiej ENGLISH SONG

  • ZSP w Maszkienicach
  • DCK

  Zespół Szkolno -
  Przedszkolny
  w Maszkienicach

8-09.06.2019

  XXX Przegląd Dziecięcych
  Zespołów Folklorystycznych
  Regionu Krakowskiego
  KRAKOWIACZEK

  • MCK SOKÓŁ
  • DCK

  Amfiteatr Letni
  w Łoniowej

16.06.2019

  Muzealna Noc Świętojańska

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

18.06.2019

  Wernisaż Wystawy Poplenerowej
  "Dębno 2019”

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

 

23.06.2019

  Powitanie Lata w Łysej Górze

  • OSP Łysa Góra
  • Sołectwo Łysa Góra
  • DCK

  Amfiteatr Krakus w 
  Łysej Górze

23.06.2019

  ŚWIĘTO ŁOPOŁKI W ŁONIOWEJ

  • Stowarzyszenie 
  „Łoniowiacy”

  Amfiteatr Letni
  w Łoniowej

30.06.2019

  Międzynarodowy Turniej
  Rycerski „O złoty warkocz
  Tarłówny”

  • DCK
  • MO w Tarnowie

  Dębno

1-26.07.2019

  ZAJĘCIA WAKACYJNE W DCK

  • DCK

  Dębińskie Centrum
  Kultury

07.07.2019

  Biesiada Agroturystyczna

  • Stowarzyszenie
  Agroturystyczne
  w Porąbce Uszewskiej
  • DCK

  Porąbka Uszewska

21.07.2019

  Gminne Zawody Sportowo
  Pożarnicze

  • UG Dębno
  • OSP Łoniowa

  Łoniowa

28.07.2019

  TURNIEJ SOŁECTW

  • Sołectwo Doły

  Doły

04.08.2019

  Letnie Spotkania przy Winie

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

15.08.2019

  Uroczystość Upamiętniająca
  Zestrzelenie Liberatora w Łysej
  Górze

  • Stowarzyszenie
  Krakus,
  • Parafia w Łysej Górze,
  • DCK

  Łysa Góra

18.08.2019

  Dożynki Gminne

  • UG Dębno,
  • DCK
  • Sołectwo Jaworsko

  Jaworsko

wrzesień 2019

  Narodowe czytanie

  • Biblioteki Publiczne 
  Gminy Dębno

 

1.09.2019

  Rocznica zbombardowania
  pociągu w Maszkienicach

  • Parafia i Sołectwo
  w Maszkienicach,
  • DCK

  Maszkienice

8.09.2019

  Kameralne Spotkania w Muzeum   – Zamku w Dębnie

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

październik 2019

  Święto Patrona Szkoły
  w Niedźwiedzy

  • PSP w Niedźwiedzy

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Niedźwiedzy

5.10.2019

  Noc Bibliotek

  • Biblioteki Publiczne 
  Gminy Dębno

 

13.10.2019

  Jesienne Spotkania
  przy Herbacie

  • Muzeum - Zamek
  w Dębnie,
  • DCK

  Muzeum - Zamek
  w Dębnie

 

Październik/

listopad

  Gminny Konkurs Fotograficzny

  • PSP w  Woli
  Dębińskiej,
  • DCK

  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Woli Dębińskiej

23.10.2019   Gminny Konkurs Plastyczny 
  „Malowanie jest łatwe”
  • PSP w Biadolinach
  Szlacheckich,
  • DCK
  Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Biadolinach
  Szlacheckich

30.10.2019

  Gminny Konkurs „Twórczość
  Juliana Tuwima uczy i bawi od
  najmłodszych lat”

  • PP w Porąbce
  Uszewskiej,
  • DCK

  Publiczne Przedszkole
  w Porąbce Uszewskiej

9.11.2019 Turniej Szachowy oraz Gminne Dyktando  • DCK  Dębińskie Centrum  Kultury
17.11.2019   Zimowe Spotkania przy Piwie   • Muzeum – Zamek w
  Dębnie,
  • DCK
  Muzeum - Zamek
  w Dębnie
20.11.2019   Gminny Konkurs „Widokówka z
  pozdrowieniami z mojej
  miejscowości”
  • PSP  w Łoniowej   Publiczna Szkoła
  Podstawowa
  w Łoniowej