Język angielski 2019/2020

Język angielski 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na zajęcia języka angielskiego dla dzieci, które poprowadzi Regina Mleczko, absolwentka PWSZ w Tarnowie oraz AHE w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
Dzięki wykorzystaniu form zabawowych, muzycznych oraz łatwo wpadających w ucho piosenek, dzieci dużo szybciej i skuteczniej przyswajają liczne zwroty oraz słowa w języku obcym. W atmosferze wspólnej zabawy i relaksu bardzo szybko zapamiętują przekazywane treści, a co najważniejsze w nauczaniu języka nie boją się mówić i nazywać otaczające przedmioty i zjawiska.