Integracyjny Plener Malarski 2017

Integracyjny Plener Malarski 2017

W bieżącym roku, w zamku w Dębnie w dniach: 8-9-10 maja odbył się  Jubileuszowy „X Integracyjny Plener Malarski –Dębno 2017”. Idea zorganizowania takiego pleneru zrodziła się przed laty w nawiązaniu do pleneru malarskiego z 1923 roku, w którym uczestniczyli studenci  z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przybyli oni na zaproszenie ówczesnego właściciela zamku w Dębnie – Jana Jastrzębskiego, który gościł ich u siebie przez kilka wiosennych dni.
    Organizatorzy współcześnie organizowanych Integracyjnych Plenerów Malarskich: Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Zamek w Dębnie, oraz Dębińskie Centrum Kultury, każdego roku zapraszają do udziału w nim artystycznie uzdolnioną młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej, z Liceów Plastycznych, oraz z Gimnazjów i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębno. W plenerach tych uczestniczą także od kilku lat seniorzy zrzeszeni w Twórczym Klubie Seniora, który działa przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tarnowie. Z każdym rokiem zainteresowanie udziałem w Plenerze jest bardzo duże. Sprzyja temu wyjątkowy klimat i atmosfera tego historycznego miejsca, oraz piękne perspektywy krajobrazowe z wpisaną w nie architekturą, które dla młodych twórców stanowią duże i ciekawe wyzwanie. W bieżącym roku, podczas Pleneru każdego dnia gościliśmy  32 uczestników. To mniej niż  w latach poprzednich, ale zapewne przyczyniła się do tego nietypowa, jak na tą porę roku pogoda . Sam plener mający charakter konkursu, wieńczy wystawa poplenerowa, której wernisaż zaplanowany został na 21 maja. Odbędzie się on w siedzibie Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi o godz. 11.00.  Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.
    Od 10ciu lat, czyli od samego początku trwania, Plener został objęty życzliwym patronatem Gospodarzy tych ziem – Wójta Gminy Dębno, oraz Starosty Powiatu Brzeskie.

GALERIA