InicJaTyWy 2019

InicJaTyWy 2019

InicJaTyWy to program Carlsberg Polska, którego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów firmy poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego wypoczynku, a także przez działania kulturalne i edukacyjne. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji przedsięwzięć jest modernizacja obecnego pokrycia dachowego Amfiteatru OSP Łoniowa. Konieczny jest demontaż zużytego pokrycia, czyszczenie i malowanie metalowej konstrukcji, montaż łat i kontrłat, położenie folii paro przepuszczalnej, blachy oraz orynnowanie obiektu.
Grant z programu Inicjatywy uzupełniłby budżet uzyskany od Gminy Dębno i OSP Łoniowa.
Prosimy o głosy abyśmy mogli wykonać to zamierzone przedsięwzięcie.

Klikamy na link:
http://inicjatywy.com.pl/…

1.Wybierz swoją lokalizację (Brzesko Browar Okocim)
2. Wybierz projekt. (Strażacy Ochotnicy nie tylko gaszą OSP Łoniowa)
3.Kliknij „Oddaj głos” (podaj adres e-mail na który przyjdzie link do potwierdzenia oddania głosu)
4. Sprawdź pocztę, upewnij się, że dostałaś/dostałeś e-mail i klikając na link potwierdź oddanie głosu.

Dziękujemy za KAŻDY oddany głos!!!