INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie: "Scena kultury, historii, dziedzictwa - zakup mobilnej sceny plenerowej dla Dębińskiego Centrum Kultury" w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Do pobrania: