INFORMACJA dotycząca wysokości opłat za zajęcia - styczeń 2021

INFORMACJA dotycząca wysokości opłat za zajęcia - styczeń 2021

Informujemy, iż wysokość opłaty za zajęcia wokalne realizowane online w miesiącu – styczeń 2021, wynosi 60zł (opłata za dwie lekcje).
Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Dębińskiego Centrum Kultury
nr 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001
w tytule imię i nazwisko uczestnika, wokal-styczeń